Akademi Norr...

Är en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner från 4 län. Kommunerna är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

Dessa kommuner har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Akademi Norr arbetar också i projektform och har under åren genomfört en rad lyckade projekt. På projektets hemsida (www.akademinorr.se) kan du läsa mer om avslutade och pågående projekt.

Ett av dessa pågående projekt, där också Norsjö deltar är KIN – projektet (Kompetensutveckling för Integration Norrland) vars syfte är att dess aktiviteter på sikt ska leda till en bättre fungerande integration. KIN – projektet har vuxit fram som en följd av den gemensamma utvecklingsstrategin där det handlar om att hitta kostnadseffektiva och hållbara former för fortlöpande kompetensutveckling. Deltagande kommuner i projektet har var för sig träffat avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar. I vissa av kommunerna har man av strategiska skäl dessutom valt att se processen kring flyktingmottagande som en tillväxtskapande insats vilket lett till organisationsförändringar.

Målgruppen i projektet är anställda inom verksamheter där kommunen och/eller arbetsförmedlingen är huvudman och verksamma inom mottagningsprocessen. Genom projektet ska dessa ges verktyg till att ge ett bra flyktingmottagande samt till att kunna skapa nya och förbättra befintliga samarbeten över verksamhets- och kommungränser.

Insatserna ska ske som öppna seminarier, föreläsningar och workshops och vara antingen yrkesspecifika eller gemensamma för alla samt genomföras ortsvis eller gemensamt. Bland annat inom följande områden har eller kommer utbildningsinsatser att ske - Kulturkunskap - Trauma och sorg, hot och våld - Förståelse för ungdomars beteende - Konflikthantering samt Studiebesök.

Vad är Ditt/Din organisations utbildningsbehov? Ge gärna förslag på öppna föreläsningar och andra idéer. Vänd dig då till Helén Ask som fram till juli arbetar halvtid som projektledare för KIN.


Omvårdnadsprogrammet...

Norsjö Lärcentra kan erbjuda bland annat Omvårdnadsprogrammet för vuxna (över 20 år) antingen som tre terminers utbildning eller som sex terminers utbildning.

Har du redan ett slutbetyg från gymnasiet kan du söka till utbildningen på tre terminer men har du inte ett slutbetyg rekommenderar vi att du läser utbildningen på sex terminer då får du en fullständig yrkesexamen. Du kan visserligen även välja att gå utbildningen på tre terminer men det ställer till problem ifall du någon gång vill läsa vidare – eftersom du då saknar grundläggande behörighet.

Vill du söka inför hösten 2012 ska din anmälan vara inne senast 28 juni. Bifoga kopia av tidigare betyg och eventuella tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeskompetens då dessa kan valideras.

Välkommen med din ansökan

Inom Vuxenutbildningen händer mycket…

Just nu står vi inför stora förändringar på Vuxenutbildningen.
I höst är det nya kursplaner och ett nytt betygssystem som gäller. Från och med 1 juli 2012 gäller ny skollag, förordning, kursplaner och betygsskala för den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

Nya kursplaner.
De kursplaner och den betygskala som gäller för gymnasieskolan sedan den 1 juli 2011 kommer att gälla för komvux från och med den 1 juli 2012.

Ny betygsskala.
Betygsskalan kommer att vara A-F, där A är högsta betyg. Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen. Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det i examensbeviset framgår om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Lärcentrabloggen

Här på lärcentra händer en hel del som antagligen de flesta kommuninvånare inte har någon aning om.

Av den anledningen har vi valt att starta en blogg där vi komer att berätta om detta. Det kan vara allt från nyheter/förändringar inom den nya reformen (Vux 2012) utbildningar som ges via Lärcentra bilder och inlägg från olika aktiviteter med SFI eleverna.

Vi kommer också att presentera olika utbildningserbjudanden som ges från de närliggande kommunerna. Ja allt som på något vid berör Lärcentras verksamhet.

Välkomna hit:)

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0