Tandsköterskeutbildning

Tandsköterskeutbildning

 De fyra Norrlandslänen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland startar tillsammans en YH utbildning för tandsköterskor. Utbildningsansvarig är VIVA Komvux i Umeå och utbildningsutförare är Folktandvården Västerbottens läns landsting.

Efterfrågan av tandsköterskor är stor på arbetsmarknaden. Denna utbildning ger dig färdigheter och kunskaper för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik.

Obs! Nästa ansökan ska vara inne den 14 september 2012. Antagningskrieterier hittar du på http://www.skola.umea.se/vivakomvux/kursutbud/yrkeshogskolekurser/tandskoterskeutbildning.4.6afa3d411ffd91fbea800013259.html. Du som behöver komplettera - gör det redan nu. Det kommer inte att vara möjligt att göra det under höstterminen 2012. Studierna ska vara avklarade vt 12 för att komma med i ansökan.
 
Utbildningen är på halvdistans. För denna utbildning innebär det att under teoriperioderna förläggs 2-3 dagar per vecka till studieorten. Distansinslagen ökar under termin 2 och 3. Praktiken, som är mer än halva utbildningstiden, görs i hemlänet. Goda möjligheter finns att få göra praktiken i Norsjö.

RSS 2.0