MÅNADENS YRKESOMRÅDE

PEDAGOGISKT ARBETE

Det kommer alltid behövas duktiga och engagerade pedagoger som inspirerar barn, ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Pedagogik är läran om utbildning och de flesta pedagogiska arbeten finns i skolan – till exempel lärare, förskollärare och fritidspedagog

 

Fritidspedagog

Fritidspedagogen arbetar oftast med barn som är i åldern 6 - 12 år och finns ofta med i klasserna i skolan, men även på fritidshem med eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Utbildning:
Lärarutbildning – Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180hp, Mittuniversitetet Härnösand

Behörighet:
Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

 

Förskolelärare

Förskollärare arbetar med barn i förskoleåldern som är mellan ett år och upp till sex år gamla. Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass.

Utbildning:
Lärarutbildning – Förskolelärare, 210hp, Mittuniversitetet Härnösand

Behörighet:
Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

 

Lärare, Grundskolan

Grundskollärare arbetar i grundskolan med barn och ungdomar som är mellan 6 och 15 år. En grundskollärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. En viktig arbetsuppgift för grundskolläraren är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och fostra dem så att de kan fungera i samhället. Grundskolläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap.

Utbildning:
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (eller årskurs 4-6), 240hp, Mittuniversitetet Härnösand

Behörighet:
Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

 

Specialpedagog

Specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan kan ge den vanliga läraren stöd och handledning i undervisningen av elever med svårigheter. De gör pedagogiska utredningar och hjälper till att utforma åtgärdsprogram för att stödja elever.

Utbildning:
Specialpedagogprogrammet Grundskola, 90 hp, Umeå universitet, Umeå

Behörighet:
Grundläggande behörighet + Lärarexamen (motsv.) + Tre års lärarerfarenhet efter examen

 ps. Utbildningarna kan finnas vid andra Universitet och Högskolor också, Hitta din utbildning på antagning.se!

Källa: www.arbetsförmedlingen.se & www.antagning.se

 

Har Ni någon fundering eller vill veta mer?

Boka in ett vägledningssamtal på Lärcentra i så fall.

Therése Fjellström

vik. Studievägledare
Norsjö Lärcentra
0918-14257


Vi är tillbaka!

Hej!

Bloggen kommer nu att återupptas efter en längre tids frånvaro. Vi hoppas att ni kommer att följa oss i fortsättningen!

Det är meningen att vi kommer lägga upp dagsaktuell information här på bloggen vad gäller ansökningar och liknande som gäller vuxen studier.

Med Vänliga Hälsningar

Therése Fjellström
vik. Studievägledare
Norsjö Lärcentra

RSS 2.0